Головна » 2011 » Лютий » 19 » ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин”
21:53
ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин”
ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин” пам’яті професора Г.Л. Бондаревського (1920 – 2003 рр.) - Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (12-13 квітня 2011 р.)
Планується робота за такими напрямками:
1. Історія Стародавнього світу та Середніх віків.
2. Історія Нового та Новітнього часу.
3. Історичні витоки сучасних проблем міжнародних відносин.
4. Актуальні проблеми міжнародних відносин.
5. Історіографія та джерелознавство всесвітньої історії.
 
Організатори: Міністерство освіти і науки України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Науково-дослідний центр імені В.М. Бейліса «Схід-Захід: теорія та історія міжцивілізаційних взаємостосунків», Інститут сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України, Інститут сходознавства РАН
 
Перед початком конференції планується видання збірника матеріалів конференції.
Кінцевий термін подачі матеріалів та заявки на участь у конференції – 1 березня 2011 р.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
 
За якість поданого матеріалу відповідальність несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхилити публікації, які не відповідають тематиці конференції. Заявки, статті та відскановану квитанцію про поштовий переказ вартості збірника надсилайте на e-mail Оргкомітету world-history2010@mail.ru з темою „Конференція”.
Вартість збірника матеріалів конференції та оргвнесок разом становлять 100 грн. Оплата поштовим переказом за адресою: м. Луганськ 91055 а/с 34 Скибі Андрію Юрійовичу.
 
Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції. До послуг гостей міста надається профілакторій ЛНУ ім. Т. Шевченка або готель „Луганськ” (тел.: +38-0642-344-713). Про приїзд необхідно повідомити Оргкомітет конференції заздалегідь по e-mail або за телефоном +38 095 814 37 83.
За більш детальною інформацією звертатися до магістранта кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЛНУ ім. Т. Шевченка Скиби Андрія за телефоном +38 095 814 37 83.
 
Вимоги до оформлення публікацій:
Обсяг публікації – 10–12 тис. знаків з пробілами. Стаття повинна відповідати вимогам ВАК України до наукових робіт. Статті подаються в електронному варіанті. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word 97-2003, кеглем 12 Times New Roman у форматі А4; інтервал - 1пт, усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – по 2,5 см.
Інформація про УДК вказується у верхньому лівому кутку без відступів. Прізвище та ініціали автора зазначаються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) із відступом 1,5 см.
Посилання на цитовані джерела потрібно робити у неавтоматичному режимі у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, який подається наприкінці статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с.25].
Джерела та література оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог та подаються підряд, без абзацу.

Зразок оформлення літератури
Література
1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько.— К. : Наук. світ, 2006. — 363 с. 2. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації ) Олександр Анатолійович Стишов. — 2-ге вид., переробл. — К. : Пугач, 2005. — 388 с. 3. Бурдіна С. В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.06. «Теорія і методика управління освітою» / С. В. Бурдіна. — Луганськ, 2008. — 20 с.

Зразок заявки на участь у конференції
Заповнюються українською, російською, англійською мовами
П.І.Б.
Місце роботи (навчання)
Науковий ступінь та посада
Тема доповіді
e-mail:
Контактний телефон
Домашня адреса
 
 
Категорія: Конференції, семінари, тренінги | Переглядів: 760 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0