Головна » 2010 » Серпень » 5 » Науково-практичний журнал «Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту» публікує матеріали
10:24
Науково-практичний журнал «Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту» публікує матеріали
Науково-практичний журнал «Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту» публікує матеріали з проблем:
-- молодіжної політики
-- молодіжних громадських організацій
-- соціальної роботи та соціального захисту дітей та молоді
-- розбудова політичних та громадських інституцій
-- участь громадян у формуванні та реалізації державної політики
-- розвитку інституту сім’ї
-- гендерної рівності
-- формування здорового способу життя
-- розвитку волонтерського руху в Україні
-- фізичної культури і спорту
 

Згідно з вимогами ВАК України, матеріали повинні містити:
постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій із заявленої проблематики; виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.

До оформлення матеріалів висуваються такі вимоги:
на початку статті у першому рядку ліворуч зазначається індекс УДК. По центру – назва статті. Нижче праворуч – прізвище, ім’я і по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (без скорочень). Далі обов’язково – коротка анотація українською й англійською мовами, а також ключові слова обома мовами;
обсяг статті – до 14 стор., формат файлу – WORD (doc, rtf). Формат сторінки – А4. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Рекомендований шрифт – Times New Roman, кегль – 14, відстань між рядками – 1,5 інтервали;
графіки, рисунки (формат JPG, EPS) і таблиці (формат WORD) можуть бути безпосередньо в тексті або міститися в окремих файлах;
посилання на літературу вказуються у квадратних дужках [12]. Список літератури подається наприкінці статті й оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Приклади оформлення подані на сайті ВАК України (http://www.vak.org.ua/).
 
 
У кінці статті – інформація про автора:
-- службова та домашня адреса,
-- номери службового, домашнього, мобільного телефонів,
-- e-mail.
 

Статті в електронному вигляді надсилати на адресу: вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01025, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, vismin@dipsm.org.ua
 

Довідки за тел.: (044) 278-12-56, 278-12-41
 

Джерело: http://www.dipsm.org.ua/all/5072
Категорія: Повідомлення | Переглядів: 670 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0