КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 січня 2010 р. № 55
Про впорядкування транслітерації
українського алфавіту латиницею

З метою впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити таблицю транслітерації українського алфавіту латиницею, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 231 "Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення” (ЗП України, 1995 р., № 6, ст. 158; Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1963) і від 27 листопада 1998 р. № 1873 "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 48, ст. 1752) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКОТАБЛИЦЯ
транслітерації українського алфавіту латиницею
№ 55-01
редакція від 27.01.2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. № 55

Український алфавіт

Латиниця

Позиція у слові

Приклади написання
українською мовою

Приклади написання
латиницею

Аа
 
 
Aа  
 
 
Алушта
Андрій
Alushta
Andrii
 
Бб  
Bb   Борщагівка
Борисенко
 
Borshchahivkа
Borysenko
 
 
Вв   
Vv   Вінниця
Володимир
 
Vinnytsia
Volodymyr
 
Гг Hh  
 
Гадяч
Богдан
Згурський
 
Hadiach
Bohdan
Zghurskyi
 
 
Ґґ  
Gg   Ґалаґан
Ґорґани
 
Galagan
Gorgany
 
Дд  Dd   Донецьк
Дмитро
 
Donetsk
Dmytro
 
Ее    Рівне
Олег
Есмань
 
Rivne
Oleh
Esman
 
Єє 
Ye
ie  
на початку слова
в інших позиціях
Єнакієве
Гаєвич
Короп’є 
 
Yenakiieve
Haievych
Koropie
 
 
Жж
Zh zh     Житомир
Жанна
Жежелів
 
Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv
 
 
Зз   
Zz   Закарпаття
Казимирчук
 
Zakarpattia
Kazymyrchuk
 
Ии  
Yy   Медвин
Михайленко
 
Medvyn
Mykhailenko
 
Іі  
Ii   Іванків
Іващенко
 
Ivankiv
Ivashchenko
 
Її   
Yi
i
на початку слова
в інших позиціях
Їжакевич
Кадиївка
Мар’їне
 
Yizhakevych
Kadyivka
Marine

 
 
Йй    
Y
i
на початку слова
в інших позиціях
Йосипівка
Стрий
Олексій
 
Yosypivka
Stryi
Oleksii
 
 
Кк   
Kk   Київ
Коваленко
 
Kyiv
Kovalenko
 
 
Лл   
Ll   Лебедин
Леонід
 
Lebedyn
Leonid
 
 
Мм   
Mm   Миколаїв
Маринич
 
Mykolaiv
Marynych
 
 
Нн   
Nn   Ніжин
Наталія
 
Nizhyn
Nataliіa
 
 
Оо   
Oo   Одеса
Онищенко
 
Odesa
Onyshchenko
 
 
Пп  
Pp   Полтава
Петро
 
Poltava
Petro
 
 
Рр   
Rr   Решетилівка
Рибчинськй
 
Reshetylivka
Rybchynskyi
 
 
Сс   
Ss   Суми
Соломія
 
Sumy
Solomiia
 
 
Тт 
Tt    Тернопіль
Троць 
 
Ternopil
Trots
 
 
Уу  
Uu   Ужгород
Уляна 
 
Uzhhorod
Uliana
 
 
Фф   
Ff   Фастів
Філіпчук
 
Fastiv
Filipchuk
 
 
Хх  
Kh kh   Харків
Христина
 
Kharkiv
Khrystyna
 
 
Цц    
Ts ts   Біла Церква
Стеценко
 
Bila Tserkva
Stetsenko
 
 
Чч   
Ch ch   Чернівці
Шевченко
 
Chernivtsi
Shevchenko
 
 
Шш   
Sh sh   Шостка
Кишеньки
 
Shostka
Kyshenky
 
 
Щщ   
Shch shch   Щербухи
Гоща
Гаращенко
 
Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko
 
 
Юю    
Yu
іu
на початку слова
в інших позиціях
Юрій
Корюківка
 
Yurii
Koriukivka
 
Яя   
Ya
ia
на початку слова
в інших позиціях
Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам’янка
Феодосія
 
 
Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia
 
 

_________
 
Примітка:
 
1. Буквосполучення "зг” відтворюється латиницею як "zgh” (наприклад, Згорани — Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від "zh” — відповідника української літери "ж”.
2. М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.
3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.
Джерело: www.kmu.gov.ua