Головна » 2011 » October » 19 » Дайджест "ДИПКОРПУС-ІНФОРМ" від 19.10.2011
22:13
Дайджест "ДИПКОРПУС-ІНФОРМ" від 19.10.2011
20.10.2011 19:00 Зустріч із письменником Томашем Пйонтеком (Київ)
Книгарня "Є" та Польський інститут у Києві запрошують на зустріч із письменником Томашем Пйонтеком (Польща) та презентацію другого числа української версії часопису "Політична критика”.
http://book-ye.com.ua/zustrich-iz-pysmennykom-tomashem-pjontekom-kyjiv/


Брифінг "Лідерство” (Харків)
Дата події: 20.10.2011 19:00
Книгарня "Є” запрошує на брифінг "Лідерство”, що відбудеться 20 жовтня.
В кожній організації здійснюється горизонтальний та вертикальний поділ праці, у процесі якого лідери отримують повноваження, тобто право впливати на поведінку підлеглих для забезпечення цілей діяльності організації.
http://book-ye.com.ua/bryfinh-liderstvo-harkiv/


23.10.2011 17:00 17:00
Проект «Маринади» (The Pickle Project) організовує серію відкритих бесід про їжу та її місце у сучасному житті українців і американців.
http://book-ye.com.ua/proekt-marynady-lviv/


24.10.2011 16:00
Презентація української настільної стратегічної карткової гри «За Волю! » (Тернопіль)
«Гра «За Волю!» лише для 2 гравців. В колоді 126 карт, в кожного гравця по 5 карт на руках. Принцип гри такий: вдарив – оборонив, не оборонив – втратив очки. Це є воєнна стратегія, а не воєнна гра, Оскільки ніша саме українських настільних ігор в нашій державі не заповнена, гра «За Волю!» є чи не першою, яка висвітлює боротьбу українського народу за свою державність.
http://book-ye.com.ua/prezentatsiya-ukrajinskoji-nastilnoji-stratehichnoji-kartkovoji-hry-za-volyu-ternopil/


24.10.2011 18:00
Презентація проекту «Студенти для органів місцевого самоврядування 2011» (Тернопіль)
Протягом 2002-2010 років «Молодіжна Альтернатива» спільно із місцевими партнерськими організаціями реалізовує проект спіл «Студенти для органів місцевого самоврядування», за яким кожен рік близько 120 студентів з 21 міста України проходять стажування у міських та обласних радах своїх міст. Студенти відбираються шляхом конкурсу по 6 студентів, які і стажуються в ОМС протягом 5 місяців.
http://book-ye.com.ua/prezentatsiya-proektu-studenty-dlya-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-2011-ternopil/


24.10.2011 18:00
Лекція «Літературні вогні Бразилії» (Харків)
Про стан культури і літератури в Бразилії станом на сьогодні розкаже гість нашого міста Марцело Прадо.
http://book-ye.com.ua/lektsiya-literaturni-vohni-brazyliji-harkiv/


25.10.2011 18:00
Зустріч на тему «Посткросінг як соціальна мережа» (Івано-Франківськ)
У строкатому світі новинок, ідей, креативу час від часу з’являється дуже багато цікавинок, що можуть об’єднувати людей незалежно від їхнього віку, статі, уподобань і навіть країн проживання. Таким «хобі без кордонів» можна назвати захоплення мільйонів людей у світі – поштовий обмін художніми картками «Посткроссінг».
http://book-ye.com.ua/zustrich-na-temu-postkrosinh-yak-sotsialna-merezha-ivano-frankivsk/


26.10.2011 16:00
Презентація книжки "Історія Візантії. Вступ до візантиністики” (Львів)
Підручник висвітлює історія виникнення, розвитку, розквіту і падіння Візантійської імперії, формування візантійської співдружності націй, історію візантійської церкви, культури та мистецтва, економіку, щоденне життя і менталітет візантійців. Окрему увагу приділено зв'язкам Русі та Візантії.
http://book-ye.com.ua/prezentatsiya-knyzhky-istoriya-vizantiji-vstup-do-vizantynistyky-lviv/


27.10.2011 18:00
Презентація "Енциклопедії афоризмів, крилатих фраз і цитат” (Львів)
Це енциклопедія афоризмів, крилатих фраз і цитат про журналістику, що є продовженням, третім томом попередніх енциклопедій афоризмів і крилатих фраз (перший том — «Журналістика – це спосіб життя» і другий — «Журналiст – це не професія, а звання») і водночас самостійною книжкою.
http://book-ye.com.ua/prezentatsiya-entsyklopediji-aforyzmiv-krylatyh-fraz-i-tsytat-lviv/


27.10.2011 18:30
Майстер-клас «Енергетика слова» (Вінниця)
Про силу й енергетику слова йтиметься на черговому психологічному майстер-класі Юлії Короцінської.
http://book-ye.com.ua/majster-klas-enerhetyka-slova-vinnytsya/


Конференция «Принципы права: теория и практика»
Международная научная конференция студентов и аспирантов «Принципы права: теория и практика» пройдет 21 ноября 2011 года в городе Саратов, Россия.
Организаторы: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», Следственно-криминалистический институт.
Заявки на участие в конференции принимаются до 1 ноября 2011 года.
http://obshestvo.org/?p=2769


Глобальный саммит по детству
Конференция «Глобальный саммит по детству» пройдет с 28 по 31 марта 2012 года в городе Вашингтон, США.
Организатор конференции: Association of Childhood Education International совместно с Rutgers University Center for Children and Childhood Studies.
http://obshestvo.org/?p=2766


Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми правотворчості очима науковців», м. Одеса, 01-02 листопада 2011р.
Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої спільноти в Україні.
http://nauka-online.org/content/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-problemy-pravotvorchosti-ochyma-naukovtsiv-m-od


VII Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-практичне та теоретико-методологічне обґрунтування фінансово-економічного та управлінського потенціалу в аспекті розвитку
1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Оцінка можливостей розвитку менеджменту та маркетингу, як конкурентних переваг
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин
5. Інноваційно-орієнтований роз¬ви¬ток економіки України та її інтеграція у світовий економічний простір
6. Стратегічний менеджмент
7. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит
10. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
http://nauka-online.org/content/vii-mizhnarodna-naukova-praktychna-konferentsiya-dlya-studentiv-aspirantiv-molodykh-vchenykh


Конференція "Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні"
1. Загальні проблеми теорії і практики корпоративного управління: світовий досвід та його актуальність для України.
2. Завдання корпоративного управління в рамках концепції цивільного корпорації та сталого розвитку.
3. Актуальні проблеми впровадження світових стандартів корпоративного управління в практику діяльності вітчизняних підприємств.
4. Особливості впровадження концепції корпоративної соціальної відповідальності в бізнес-середовищі України.
5. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку Україна
http://nauka-online.org/content/korporatyvne-upravlinnya-suchasni-svitovi-tendentsiyi-rozvytku-problemy-vprovadzhennya-ukray


28-30 січня 2011 року в Ялті відбудеться ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації".
Тематичні напрямки:
1. Художня та літературна майстерність українського народу (українців, росіян, кримських татар та інших національностей).
2. Українська мова: тенденції розвитку.
3. Становлення інформаційного суспільства та особливості он-лайн спілкування.
4. Український фольклор та народні ремесла як чинник розвитку етнографічного туризму.
5. Історія та сучасність українського козацтва.
6. Особливості економічної культури українського народу.
7. Роль інститутів освіти та науки у формуванні культури та ментальності українського народу.
http://nauka-online.org/content/iii-vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferentsiya-ukrayinska-kultura-mentalnist-samobutnist


VІ-а Міжнародна науково-практична конференція „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" (24-26 листопада 2011 р. м. Київ)
Напрями роботи конференції:
1. Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі
2. Управління якістю освіти: досвід та інновації
3. Моніторинг якості освіти: засоби та технології
4. Новітні засоби навчання: проблеми впровадження та стандартизації
5- Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
6. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні
http://www.nltu.edu.ua/images/stories/ogoloshenia/1.docx


Міжнародна науково-практична конференція «ЛЮДИНА І ЗАКОН: ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР» (VIІ Прибузькі юридичні читання)
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
– Людський фактор і закон в публічно-правовому регулюванні: загальнотеоретичний, історико-юридичний і філософсько-правовий аспекти;
– Гуманізація кримінально-правового впливу: проблеми оптимізації законодавства і практики застосування;
– Основні тенденції реформування сучасного кримінально-процесуального права;
– Сучасні форми протидії злочинним проявам: кримінологічний і кримінально-виконавчий аспекти;
– Адміністративне и адміністративно-процесуальне право: формування „дорожньої карти” захисту прав і законних інтересів людини;
– Симбіоз публічного і приватного права: протиріччя і виклики.
http://nauka-online.org/content/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-lyudyna-zakon-publichno-pravovyy-vymir-vii-pryb


XXІХ-я Международная краеведческая конференция молодых ученых (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина)
Планируется работа по следующим направлениям:
- История повседневности
- Теория, методика и практика краеведческих исследований
- Политическая история
- Урбанистика
- Истории межэтнических отношений
- Социальная история
- История города Харькова
- Проблемы военной истории
- Вопросы истории Слобожанщины
- Гендерная история
- История религии и церкви
- Истории науки, образования и культуры
- Археология в локальном измерении
http://istfak.org.ua/novini/konferentsiji-seminari-konkursi/266-xxikh-ya-mezhdunarodnaya-kraevedcheskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh


ІІІ випуску збірки наукових статей «Британська політика та світ: контури історичної взаємодії»
Збірка складається з наступних розділів:
- Середньовічна Англія,
- Від Англії до Великої Британії: новий час,
- Новітня історія Великої Британії,
- Історія Британської імперії,
- Британія в світі,
- Перші публікації (роботи молодих науковців),
- Рецензії, огляди та хроніки.
http://istfak.org.ua/novini/konferentsiji-seminari-konkursi/265-britanska-politika-ta-svit-konturi-istorichnoji-vzaemodiji


Четверта Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології"
Пропонуються наступні напрямки роботи:
1. Археологія Східної Європи
2. Етнологія
3. Історія стародавнього світу
4. Історія середніх віків
5. Історія слов’ян
6. Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки
7. Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки
8. Історія міжнародних відносин
9. Середньовічна та нова історія України
10. Новітня історія України
11. Історія Росії /СРСР
12. Спеціальні історичні дисципліни
13. Історія історичної науки
http://istfak.org.ua/novini/konferentsiji-seminari-konkursi/264-qodeski-chitannya-aktualni-problemi-istoriji-arkheologiji-ta-etnologijiq


Всеукраїнська науково-практична конференція "УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ "
НАПРЯМКИ РОБОТИ:
- 20 років історичних студій в МДУ
- Історія України: досвід державотворення.
- Історіографія та джерелознавство проблем української державності
- Регіональний вимір української історії.
- Всесвітня історія
- Україна у світовому культурно-інформаційному просторі.
- Актуальні проблеми зовнішньої політики України
- Основні тенденції міжнародних відносин на сучасному етапі
- Релігія в сучасному українському суспільстві
- Проблеми студентського самоврядування
- Історія грецьких сіл Приазов’я
http://istfak.org.ua/attachments/article/255/infolyst_2011.doc


Зустріч з відомим істориком Тімоті Снайдером (Київ, 22 жовтня)
Видавництво «Грані-Т», Польський інститут у Києві та Всеукраїнська асоціація викладачів історії «Нова доба» запрошують на зустріч із істориком Тімоті Снайдером (Єльський університет, США).
Під час зустрічі буде презентовано одразу дві книги автора, перекладені українською мовою – «Криваві землі» та «Червоний князь».
http://openstudy.org.ua/opportunities/8422/


Навчання у Великій Британії: огляд стипедій
Британська система освіти захоплює багатьох своїми віковими цінностями вищої освіти та новітніми технічними можливостями, які вона розвиває кожного дня. Окрім цього, є два загальновідомі факти про освіту у Великій Британії...
http://openstudy.org.ua/education/7039/


Де у Києві повчити іноземні мови?
- англійська
- татарська і турецька
- іврит
- німецька
- арабська
http://openstudy.org.ua/education/6665/


Де у Києві поглянути на зорі та планети?
http://openstudy.org.ua/science/6314/


Теорія та практика програми обміну UGRAD
Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (UGRAD) надає можливість студентам 1-4 курсів ВНЗ навчатися протягом одного академічного року в університетах або дворічних чи чотирирічних коледжах США
http://openstudy.org.ua/education/7734/

8 маловідомих музеїв Києва, де є про що дізнатися
http://openstudy.org.ua/art/7173/


Публічна лекція "Collective Trauma Memory in Ukraine: Holodomor and Chornobyl" (25 жовтня, Київ)
Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні, Німецька служба академічних обмінів, посольство Німеччини в Україні та Центр польських та європейських студій Києво-Могилянської академії раді запросити вас на публічну лекцію пані д-ра Керстин С. Йобст "Collective Trauma Memory in Ukraine: Holodomor and Chornobyl".
http://civicua.org/news/view.html?q=1707618


Відкрита акція "За Європу для кожного"
20 жовтня о 12:00 в Маріїнському парку в Києві розпочнеться відкрита акція «За Європу для кожного». Захід спрямований на те, щоб заявити тверду позицію українців щодо наміру інтегруватися в Європейське співтовариство, незважаючи на останні політичні події, і поширювати цінності європейської політичної культури в нашій державі.
http://civicua.org/news/view.html?q=1707598


Інтерактивний семінар "Я - громада?” (Київ)
Молодіжна громадська організація «Дельфін» запрошує Вас до участі в одноденному інтерактивному семінарі на тему "Я- громада?”, який відбудеться 22 жовтня (початок об 11.00, за адресою: Київ, вул. Мала Житомирська, 5, клуб «Дельфін»).
Під час семінару «Я - громада?» відбудеться знайомство з системою та відповідно роботою громадських організацій, в Києві, в Україні та за межами нашої країни. Ви дізнаєтеся як спілкуватися з державними установами, і як, власне, зробити так, щоб це спілкування було ефективним! Як проводити різноманітні заходи, акції, студії, школи, виступи… та багато-багато іншого.
http://civicua.org/news/view.html?q=1707548


У Донецькій області громадськість обговорить ризики та реалії реформування охорони здоров’я
До участі у круглому столі запрошуються представники медичних закладів, інститутів громадянського суспільства, які працюють у медичній сфері, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, експерти у галузі охорони здоров’я та освіти.
http://civicua.org/news/view.html?q=1707538


Школа неформальної освіти : Проект від А до Я
Регіональний Центр Екологічної Просвіти «ЕкоДонбас» спільно з Лігою політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС" та Львівською громадською організацією «Мозаїка» з 12.11.11 по 03.12.11 проводить Школу неформальної освіти в м. Горлівка, Донецька обл.
http://civicua.org/news/view.html?q=1707186

Міжнародна виставка "Всесвіт у центрі міста" (Харків)
З метою популяризації астрономії, розширення знань сучасної людини про Всесвіт та його будову, пробудження у молодого покоління інтересу до наукових досліджень, Асоціація «Новий Акрополь» спільно з Харківським планетарієм проводить виставку «Всесвіт у центрі міста».
http://civicua.org/news/view.html?q=1707505


Оголошено третій конкурс заявок у рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства і партнерства (ENPI) Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 рр.
Аби мати право участі у конкурсі, проекти мають відповідати одному з таких критеріїв:
- сприяти економічному та соціальному розвитку;
- покращувати екологію;
- підтримувати міжлюдські контакти та співробітництво.
Проекти в Україні можуть бути імплементовані у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
http://civicua.org/news/view.html?q=1707480

Дискусія "Українсько-російські відносини за президента Януковича: невдале перезавантаження чи системна криза?" (26 жовтня, Київ)
Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні раде запросити Вас на участь у дискусії "Українсько-російські відносини за президента Януковича: невдале перезавантаження чи системна криза?".
Дискусія відбудеться 26 жовтня 2011 р. о 19:00 у конференц-залі готелю "Воздвиженський" (5 поверх), за адресою: Київ, вул. Воздвиженська, 60а. Початок реєстрації о 18:30.
http://civicua.org/news/view.html?q=1707467

Конкурс серед молоді на найкраще есе «Освіта та я - 2011»
Всеукраїнська молодіжною громадською організацією "Союз обдарованої молоді” спільно з проектом «Освіта та» оголошує конкурс серед молоді на найкраще есе «Освіта та я - 2011».
Переможець отримає електронну книгу та спеціальний диплом.
Усі конкурсні матеріали, які б відповідатимуть цим критеріям, будуть опубліковані на сайті, а їх автори отримають сертифікати про участь в конкурсі.
http://civicua.org/news/view.html?q=1707464


Тематична зустріч "Благодійність в освіті: реалії, реформування та розвиток”
"Благодійність в освіті" - тематична зустріч у рамках постійної програми Українського форуму благодійників «Відверті розмови про благодійність» відбудеться 27 жовтня 2011 року з 10:30 – 13:30 у Києво-Могилянській академії.
Мета зустрічі: визначити роль та значення благодійної діяльності в освітній сфері України, а також можливі шляхи співпраці вітчизняних благодійників на шляху розбудови української системи освіти.
http://civicua.org/news/view.html?q=1707462


Ярмарок правничих вакансій та можливостей міжнародної освіти Ліги студентів АПУ
Ярмарок правничих вакансій та можливостей міжнародної освіти Ліги студентів АПУ - це твій шанс розпочати юридичну кар’єру вже сьогодні!
22 жовтня 2011 року, 10.00-18.00
м. Київ, НТУУ «КПІ», корпус № 7 (мала актова зала)
Учасники Ярмарку:
• студенти і випускники юридичних факультетів
• провідні юридичні компанії, представлені на ринку України
• компанії та організації в сфері міжнародної освіти
http://civicua.org/news/view.html?q=1707167


24 жовтня, Київ
Інститут світової політики має честь запросити Вас на презентацію дослідження «Україна в системі протиракетної оборони НАТО: pro et contra», яка відбудеться 24 жовтня 2011 року о 15 год. 00 хв.
Дослідження підготовлено в рамках проекту «Україна в системі протиракетної оборони НАТО: pro et contra», що здійснюється Інститутом світової політики у партнерстві з Центром досліджень армії, конверсії і роззброєння за підтримки Офісу зв’язку НАТО в Україні.
Аналітичну записку презентуватимуть директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук, експерти Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Сергій Згурец і Антон Міхненко, та аналітик ІСП Оксана Пилявець. У презентації також візьме участь директор Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчін Кожієл.
За додатковою інформацією та для підтвердження участі прохання звертатися до Оксани Пилявець за телефонами: +380442535557 або +380636560667, або за адресою: oksana@iwp.org.ua  
Чекаємо на Вас за адресою: вул. Інститутська 20/8


ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФОТО-ВІДЕО-КОНКУРСІ «ЄВС ВОЛОНТЕРСТВО»
Мережа інформаційних представників програми Європейської Комісії "Молодь в дії" в Україні (http://yia.org.ua) оголошує Всеукраїнський фото-відео конкурс «ЄВС волонтерство» в рамках Європейського Року Волонтерства (http://www.eyv2011.eu).
У 2011 р. відзначається 10 річниця Міжнародного Року Волонтерства, що проголошено ООН. Офіційне гасло Європейського Року Волонтерства 2011 – "Volunteer! Make a difference!"
Головною метою фото-відео конкурсу «ЄВС волонтерство» є промоція волонтерства через презентацію досвіду волонтерів Європейської Волонтерської Служби програми «Молодь в дії» в Україні.
До участі у конкурсі запрошуються волонтери з України, волонтери з країн ЄС в Україні, а також висилаючі та приймаючі українські організації, що брали та беруть участь в проектах Європейської Волонтерської Служби та готові поширити свій досвід, опублікувати авторське фото або відео, що зроблене під час проекту і відображає волонтерську діяльність.
На україномовному сайті програми "Молодь в дії" (http://yia.org.ua) будуть завантажені конкурсні фото та відео учасників і всі бажаючі зможуть голосувати за фото, що їм сподобалися найбільше. Переможців фотоконкурсу буде визначено Експертною комісією із врахуванням результатів електронного голосування у грудні 2011р.
Останній термін подачі робіт на конкурс – 30 листопада 2011р.
Детальна інформація та анкета учасника конкурсу на сайті:
http://yia.org.ua  
e-mail: yia.org.ua@gmail.com


Подарим Мариуполю лавочку для влюбленных!
Наша группа воплощает в жизнь проект "ЛАВОЧКА ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ" и "РОМАНТИЧЕСКИЙ ФОНАРНЫЙ СТОЛБ" возле лавочки для влюблённых.
Композиция является началом аллеи кованых фигур в Городском саду. Место выделено и утверждено администрацией города.
http://vkontakte.ru/club31251320
 
 
 
Чергове "Вікно у Маріуполь" від Тетяни Сімейченко - Сонце сходить над маріупольским морським узбережжям
Категорія: Дайджест "ДИПКОРПУС-ІНФОРМ" | Переглядів: 690 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0