Головна » 2007 » Листопад » 1 » Міжнародна наукова конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»
19:58
Міжнародна наукова конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»

Кафедри українознавства та філософії і політології Харківського національного економічного університету запрошують Вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» , яка відбудеться 16-18 квітня 2008 р.

Проблеми для обговорення:

• Актуальні питання функціонування української мови
• Тенденції та напрямки розвитку історіографії та філософії історії
• Соціальна історія України. Суспільство. Демократія. Духовність.
• Гуманізм і реалії техногенної цивілізації: український вибір
• Місце української культури в контексті європейської цивілізації
• Інноваційні технології у вивченні гуманітарних дисциплін, методика викладання мов у висших навчальних закладах (у контексті українознавства)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції просимо надсилати до 1 лютого 2008 р. заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, адреса, телефон) і матеріали для публікації. Матеріали конференції публікуватимуться в спеціальному збірнику наукових статей.

Вимоги до оформлення статті: статтю подавати мовою конференції обсягом до 8 сторінок в одному примірнику з додатком електронного варіанта на дискеті 3,5 та E-mail. Текст набирати у форматі редактора MS Word шрифтом «Times New Roman», розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. Не допускається заміна тире знаком дефіса й навпаки. На першій сторінці в правому верхньому кутку – ініціали й прізвище автора, нижче – назва навчального закладу. Назву статті друкувати по центру великими літерами (шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [17, с.5]. Список використаних джерел подавати в кінці статті після слова «Література» й оформляти в алфавітному порядку відповідно до бібліографічних вимог.

Вартість публікації – 10 грн.(2 у. о.) за 1 сторінку (для докторів наук, професорів – безкоштовно). Кошти за публікацію необхідно перерахувати на р/р 26004029496 банк «Грант» м. Харкова МФО 351607, код 2161210120, отримувач ФОП Лібуркіна Л. М. (за публікацію у збірнику без ПДВ).

Заявку на участь у конференції, матеріали для публікації та ксерокопію квитанції про оплату за публікацію просимо надсилати на адресу оргкомітету:

61001, м. Харків, просп. Леніна, 9-а, ХНЕУ, кафедра українознавства (кафедра філософії та політології);
E-mail:
chos@hneu.edu.ua

Статті будуть надруковані до початку конференції.

Телефон для довідок:
(057) 702-11-86 (дод. 3-63) (кафедра українознавства)
(057) 758-77-02 (дод. 3-03) (кафедра філософії та політології)

 

Категорія: Конференції, семінари, тренінги | Переглядів: 1402 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0