Головна » 2008 » Червень » 19 » набір статей до збірника наукових праць "Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України”
20:57
набір статей до збірника наукових праць "Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України”
Міністерство освіти і науки України, Волинський  національний  університет імені Лесі Українки (факультет міжнародних відносин) у рамках проекту “Навчально-методичне забезпечення вивчення питань міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції України”   оголошує набір статей до збірника наукових праць "Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України”
 
Вимоги до оригіналів статей, поданих до збірника наукових праць “Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України”
 
Приймаються до редагування і друку статті українською, російською, білоруською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами.
 
Обсяг статті 10-12 с.
 
У редколегію збірника потрібно подати:
1) роздрукований текст статті (1 примірник із підписом автора); формат А-4, відстань між рядками – 1,5 інтервала, кегль 14, гарнітура Times ; поля: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзац – п’ять знаків; сторінки статті без нумерації;  не використовувати переносів; дробові числа подавати через кому (напр. 0,105), а не через крапку; формули: розмір шрифту − 11, великий індекс − 8, маленький індекс − 5, великий символ − 14, маленький символ − 11 пт; таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву; ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт; список літератури оформляти за ДСТУ 7.1-84, скорочення слів і словосполучень – за ДСТУ 3582-97; на кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті; посилаючись на статтю, в списку літератури обов’язково вказувати її авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в цілому − авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет-видання − джерело та дату використання; посилання робляться так: [1, 5], тобто інформація міститься в джерелі 1 на сторінці 5; для кількох джерел одночасно: [7, 15; 15, 146; 18, 90]; можливе посилання й без зазначення сторінки, якщо мається на увазі джерело в цілому;
 
2) файл статті та додатково файли ілюстрацій (на дискеті, диску чи електронною поштою); у форматі Windows, версії текстового редактора MS Word; для ілюстрацій − формат JPG, роздільна здатність − 300 dpi;
 
3) рекомендацію наукового керівника (для студентів, аспірантів), наукового консультанта (для докторантів), рецензію від фахівця з науковим ступенем;
 
4) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; адреса; електронна пошта; телефон.
 
Структура статті
 1) УДК;
2) прізвище, ініціали автора;
3) учене звання, посада місце роботи (установа, підрозділ) автора;
4) назва статті;
5) повна назва установи та підрозділу, де виконувалася робота;
6) резюме українською мовою (до 1000 знаків);
7) ключові слова українською мовою (до 10 слів);
8) прізвище, ініціали автора англійською мовою;
9) назва статті англійською мовою;
10) резюме англійською мовою;
11) ключові слова англійською мовою, (Для статей, написаних німецькою (французькою, польською, російською, білоруською) мовою, додається цією мовою: прізвище, ініціали автора, назва статті, резюме, ключові слова.)
12) постановка наукової проблеми та її значення;
13) аналіз останніх досліджень із цієї проблеми;
14) формулювання мети та завдань статті;
15) виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
16) висновки і перспективи подальших досліджень;
17) література (на кожну позицію є посилання в статті), примітки, джерела ілюстративного матеріалу, список нестандартних скорочень;
18) адреса для листування, телефон (публікуються за бажанням автора).
 
Вартість публікації безкоштовна.
 
Автори запрошуватимуться до участі у заходах, які проводимуться у рамках проекту «Навчально-методичне забезпечення вивчення питань міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції України»
 
Збірник наукових праць “Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України” не входить до переліку фахових видань ВАК України.
 
Контактна адреса: Факультет міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки, вул. Винниченка, 28/204 м. Луцьк  43025
 
Статтю необхідно надіслати на електронну адресу ntas-lutsk@rambler.ruне пізніше 15 серпня 2008 р.
 
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
80661150695 – Мерза  Надія  Зіновіївна;
(03322) 4-92-72 (деканат факультету міжнародних відносин);
(03322) 4-12-00 (кафедра країнознавства і міжнародних відносин).
 
Оргкомітет 
Категорія: Повідомлення | Переглядів: 1069 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0