Головна » 2009 » Квітень » 21 » І Міжнародна науково-практична конференція на тему „Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови”
19:48
І Міжнародна науково-практична конференція на тему „Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови”
Запрошуємо вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції на тему „Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови”, яка відбудеться у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов 23-24 жовтня 2009 року.
 ОСНОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
Новітні технології у навчанні ділової мови.
*
Лінгвометодичні та лінгвокраїнознавчі аспекти формування мовленнєвої компетенції діловою мовою студентів та слухачів курсів.
*
Граматичні, лексичні та стилістичні аспекти ділової мови.
*
Проблеми перекладу у діловому дискурсі.
*
Типологічні дослідження ділової мови.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Для участі в конференції просимо надіслати до 1 вересня 2009 року:

1) заявку на участь у роботі конференції (прізвище, ім'я, по-батькові, тема доповіді, секція, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел., е-mail);
2) конверт із маркою та заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації):
3) статтю (обсяг 5-10 стор., в електронному вигляді та один роздрукований примірник тексту), яка має бути оформлена згідно з Вимогами ВАК України до публікацій у фахових наукових виданнях). Планується опублікування статей до початку роботи конференції у збірнику Лінгвістичні дослідження Горлівського державного педагогічного інституту. (входить до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт).

ДИВ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ. Вартість однієї сторінки - 10 грн. Для докторів наук - безкоштовно.
Організаційний внесок за участь у конференції у розмірі ЗО грн. сплачується під час реєстрації та покриває витрати на харчування учасників конференції. Проїзд та проживання - за рахунок учасників.
Матеріали для участі в конференції необхідно надіслати за адресою:

Дрінко Ганна Геннадіївна
кафедра граматики та практики мовлення
перекладацький факультет
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
вул. Рудакова 25
м. Горлівка
Донецька обл., 84626
zrazhevskaya@list.ru
*Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
Тел.: 80957741070, Дрінко Ганна Геннадіївна
Оргкомітет конференції розгляне ваші статті й надішле офіційне запрошення. Маємо надію на плідну співпрацю!

Оргкомітет семінару

Шановні колеги,
Вартість 1 сторінки - 10 грн.
Лінгвістичні дослідження, Робочі мови збірника – російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.
Редакція буде вдячна тим, хто дотримується наступних правил подачі матеріалів для публікації:

*
обсяг - 5-10 сторінок через 1 інтервал (формат А4);
*
шрифт Times New Roman, розмір 14;
*
абзац - 1 см.; поля - 2 см..; сторінки не нумеруються;
*
ініціали (перед прізвищем) і прізвище автора друкуються на першій сторінці праворуч (NВ: усі ініціали в тексті набираються через нерозривний пробіл: Сtrl+Shift+пробіл), на наступному рядку в круглих дужках назва міста, на наступному рядку - код УДК;
*
назва статті друкується великими літерами посередині;
*
текст набирається без переносів;
*
вірші друкуються з абзацним відступом 4 см;
*
приклади виділяються курсивом, досліджувана одиниця - напівжирним курсивом, тлумачення надається в лапках "", і після двокрапки приводиться контекст слово- / фразовживання, у круглих дужках шрифтом 14 указується джерело ілюстративної цитати (з абзацним відступом 7 см.);
*
посилання на літературу супроводжуються цифрою в квадратних дужках із указівкою номера цитованого видання, через кому номер сторінки, наприклад: [4, с. 124]; сам список подається наприкінці статті за алфавітом (функція "виноска" не використовується!!!);
*
у редколегію подаються: 1) дискета з: а) текстом статті, виконаним у текстовому процесорі Word і збереженим у форматах Word i RTF, б) анотаціями англійською, російською і українською мовами (Word і RТF), в) відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові; учені ступінь і звання; місце роботи і посада; домашня адреса, контактний телефон, адреса е-mаіl (Word і і RТF); 2) роздруковка всього того, що знаходиться на дискеті (гарна якість друку); 3) для осіб, що не мають ученого ступеня - рецензія наукового керівника.

Адреса - 84624, Донецька обл., Горлівка, вул. Рудакова 25, Теркулову В.І., конт. телефон - (06242) 4-60-80, terkulov@rambler.ruЦя адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
Правила оформлення статті:

*
Обсяг статті - до 12 сторінок (0,5 др. ар. - 20 000 знаків).
*
Стандарти - кегль 14 рt, міжрядковий інтервал - 1,5, абзацний відступ - 1,25 см, поля -2 см, шрифт
*
Times New Roman.
*
Типи виділення - напівжирний, курсив, напівжирний курсив.
*
Мова статті - українська, російська, англійська.
*
У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем, малюнків (обов'язкова електронна версія) необхідно записати окремими файлами.

Вимоги до оформлення статті:

*
На першій сторінці вказуються: Прізвище, ім'я, по батькові; місто, країна (в дужках) - вказувати праворуч угорі над назвою статті; УДК - ліворуч (верхній кут). Назва статті виділяється прописом, у центрі; за наявності підзаголовка - рядковими літерами, в дужках (напівжирний курсив). Далі наводяться анотації (напис - курсив).
*
Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра - номер джерела у списку літератури, друга - номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою, номера джерел - крапкою з комою. Напр.: [1], [2: 27], [3: 49; 4:127-131], [5; 7; 9; 10; 12-24], багатотомне видання - [5 (1: 160)]. Примітки подаються у кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
*
У кінці статті: список літератури (обов'язково). Бібліографічні джерела наводяться в порядку цитування.
 
Категорія: Конференції, семінари, тренінги | Переглядів: 697 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0