Головна » 2009 » Квітень » 21 » Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”
21:03
Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”,
яка відбудеться 8-9 жовтня 2009 року в Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов
Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, англійська, німецька, французька.

Плануються наступні тематичні напрями в роботі конференції:

1. Методологічні засади вищої педагогічної освіти. Особистісно зорієнтований, компетентнісний та інші підходи.
2. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу. Впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес вищої школи.
3. Проблеми змісту сучасної педагогічної освіти.
4. Виховна робота в педагогічному ВНЗ як складова професійної підготовки майбутніх педагогів.
5. Інновації у вищій освіті. Сучасні технології навчання майбутніх педагогів. Викладач ВНЗ у ХХІ столітті.
6. Новітні тенденції викладання предметів історико-філологічного циклу в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
7. Проблеми інформаційного, методичного, матеріально-технічного та ін. забезпечення педагогічного процесу у вищій школі.

Адреса оргкомітету: Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
вул. Рудакова, 25, м. Горлівка, 26; Донецька обл., Україна, 84626

Контактні телефони: 8-06242-227-09; 8-06242-46943; 8-050-984-33-57; 8-096-887-79-53 – Марченко Галина Володимирівна
факс: 06242-4-84-94
e-mail: galina_marchenko@mail.ru
*Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць на засадах самофінансування.

Термін надання матеріалів: до 1 серпня 2009 року.

Для участі в роботі конференції необхідно сплатити до 1 серпня 2009 року організаційний внесок (для часткового покриття витрат, пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням) у розмірі 80 гривень поштовим переказом за адресою:
84627, Україна, Донецька обл., м. Горлівка, 27; вул. Гагаріна, буд. 56; кв.74; Єгоровій Юлії Сергіївні.
У графі “для письмового повідомлення” вказати точні дані учасника. Оплата збірника - 10 грн./сторінка формату А-4 та 7 грн. за пересилку, оскільки збірник входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України.
Проживання та харчування учасники сплачують самостійно або за рахунок відряджуючої організації.

Заїзд учасників 7-8 жовтня 2009 року.
Початок засідань – 8.10.2009 р. о 10-00.

Вимоги до оформлення матеріалів:

- обсяг статей 6-10 сторінок формату А-4 (для докторантів та докторів наук – обсяг статті до 24 сторінок);
- спочатку в правому кутку прізвище, ім’я та по-батькові автора (повністю), нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) і місто, далі зліва розміщується УДК, нижче через інтервал у центрі – назва статті великими літерами, нижче друкується текст;
- виклад матеріалу статті має відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15 січня 2003 р. № 7-05/1;
- оформлення та нумерація формул, малюнків, таблиць, списку використаних джерел та посилання оформлюються у відповідності до вимог ВАКу України до оформлення дисертацій;
- список літератури є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках, наприклад, [2, с.15] – джерело 2 за списком літератури, стор.15;
- подається один друкований варіант статті та електронний варіант на дискеті формату МS Word 6.0/95 або 97/2000;
- не приймаються статті, перекладені електронними перекладачами. Статті з великою кількістю помилок та які не відповідають вище означеним вимогам до збірки не включаються і не повертаються;
- наприкінці статті обов’язкове резюме та ключові слова трьома мовами (українською, російською, англійською);
- до статті аспіранта обов’язкова рецензія наукового керівника;
- статті, що відповідають вимогам ВАКу будуть надруковані у збірнику наукових праць на засадах самофінансування.

Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів

- формат А4;
- всі поля на сторінці – 2 см;
- шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;
- відступ на абзац 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5;
- між словами 1 пробіл;
- знаки припинення прив’язуються до попереднього слова;
- без колонок, без зносок;
- кожна таблиця має бути виконана окремим файлом у форматі А5; поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см; ліве – 2,5; шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 10 пт;
- ілюстративний матеріал подається у форматі *JPG або *TIF;
- вирівнювання тексту за допомогою табуляції і пробілів не припускається.

Для участі в конференції до 1 серпня 2009 року надіслати:

Заявку на участь, в якій має бути вказано:

- Прізвище
- ім’я
- по-батькові
- домашня адреса
- телефон
- факс
- номер контактного телефону
- Е-mail
- назва організації (ВНЗ) та її адреса
- форма участі (доповідь (до 15 хв.), повідомлення (до 5 хв.))
- напрям, де планується виступ
- назва доповіді
- потреба в готелі (за рахунок учасника)
- день і час приїзду
- день і час від’їзду

 

Категорія: Конференції, семінари, тренінги | Переглядів: 830 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0