Головна » 2009 » Грудень » 2 » Свято державотворення та юриспруденції в Маріуполі!
21:51
Свято державотворення та юриспруденції в Маріуполі!
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики», яка відбудеться 12 березня 2010 року у Маріупольському державному гуманітарному університеті за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників,129а, економіко-правовий факультет.  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Організатори: Міністерство освіти і науки України, Економіко-правовий факультет Маріупольського державного гуманітарного університету, Представництво Європейської організації публічного права в Україні
Конференція присвячена актуальним проблемам теорії та практики державотворення та правотворення в України і розвитку національної правової системи.
Для участі в роботі конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді вчені.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Сучасний розвиток господарського права та процесу.
• Сучасні проблеми міжнародного та європейського права.
• Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права: теорія та практика.
• Сучасний розвиток цивільного права та процесу.
• Проблеми застосування норм екологічного, природоресурсного та земельного законодавства в сучасній Україні.
• Напрямки розвитку законодавства про захист соціально - трудових, інтелектуальних та фінансових прав суб’єктів правових відносин.
• Правове забезпечення зовнішньої економічної діяльності в Україні.
• Правовий аспект державного управління та регіонального розвитку.
• Пенітенціарна психологія.

Робочі мови конференції:
• українська;
• російська.

Організаційний комітет конференції ставить перед собою такі задачі:
-- обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників конференції в сфері
-- вивчення особливостей сучасного вітчизняного законодавства;
-- розробка напрямів адаптаційних процесів законодавчої бази України до вимог європейського права.
 

ВИМОГИ до оформлення тез доповідей
• обсяг до 2 сторінок формату А4;
• поля по 2 см;
• шрифт Times New Roman, 11, міжрядковий інтервал – 1,0;
• сторінки не нумерувати;
• перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові; другий рядок – назва ВНЗ; третій рядок – факультет, курс; четвертий рядок – тема доповіді (прописними літерами, шрифт напівжирний, вирівняний по центру); в кінці тексту - використана література.

На надрукованому варіанті тез повинний бути підпис автора.
Учаснику конференції необхідно врахувати наступне:
-- всі витрати по відрядженню здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відправила.
-- організаційний комітет планує видати збірку матеріалів до початку роботи конференції;
-- за науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор та науковий керівник.

Організаційний внесок складає:
для студентів МДГУ - 60 грн.;
для студентів інших ВНЗ- 80 грн.;
аспірантів та молодих вчених - 100 грн.

Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції та видання збірки матеріалів конференції та не включає вартість пересилання збірника тез доповідей.

Організаційний внесок має бути перерахований за наступними реквізитами:
Маріупольський держаний гуманітарний університет
Розрахунковий рахунок: 35220001000319
Банк одержувача: УДК у Донецькій обл. м. Донецьк
МФО 834016, Код ЗКПО 26593428
Призначення платежу – організаційний внесок за участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції (обов'язково вказати своє прізвище та ініціали).

Для участі у конференції необхідно до 01.02.2010 року надіслати до оргкомітету заявку на участь у конференції; статтю українською чи російською мовою, фотокопію квитанції про оплату організаційного внеску на e-mail: gctp08@mail.ru

Крім того, обов’язково надіслати на поштову адресу оргкомітету надрукований варіант наукових доповідей, диск CD-R з їх текстом, а також заявку учасника.

Особи, які не мають наукового ступеня, подають завірену рецензію наукового керівника.

Матеріали, що не відповідають вищезгаданим вимогам та напрямкам конференції або з порушенням терміну подання, розглядатися та публікуватися не будуть.

Координати:
87500, Донецька область, м. Маріуполь,
пр. Будівельників 129а, МДГУ,
кафедра господарського, цивільного та трудового права.
з поміткою «на конференцію»

Контактні телефони для довідок:
-- кафедра господарського, цивільного та трудового права (0629) 52 82 43;
-- кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права (0629) 53 22 72;
-- декан економіко-правового факультету (0629) 53 22 68;
-- деканат економіко-правового факультету (0629) 53 22 69;
Факс (0629) 53 22 70.
сайт: www.mdgu.com.ua
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
Іванов О.І.
студент ОКР «Магістр»
спеціальності «Правознавство»
Маріупольського державного
гуманітарного університету

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ТЕКСТ
 
 
До матеріалів доповідей необхідно також надати заявку на участь у конференції в наступному вигляді:

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прошу включити до програми та до збірника матеріалів конференції тези
_________________________________________________
П.І.Б. (повністю в родовому відмінку)
_________________________________________________
науковий керівник (науковий ступінь, звання), П.І.Б. (повністю) або вчене звання
_________________________________________________
назва вищого навчального закладу, організації
_________________________________________________
назва факультету, спеціальності, курс
_________________________________________________
адреса, телефон
_________________________________________________
електронна адреса
_________________________________________________
напрям наукової доповіді
_________________________________________________
тема наукової доповіді
_________________________________________________

Підпис
(декана, зав. кафедри або наукового керівника)
Підпис учасника конференції

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики».

-- Баймуратов Михайло Олександрович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права МДГУ – голова організаційного комітету;
-- Шемшученко Юрій Сергійович, д.ю.н., професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
-- Копиленко Олександр Любимович, д.ю.н., професор, академік АПрН України, член-кореспондент НАН України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України;
-- Буроменський Михайло Всеволодович, д.ю.н., професор, член-кореспондент АПрН України, завідувач кафедри міжнародного права та державного права зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, суддя Європейського суду з прав людини;
-- Бойко Андрій Михайлович, декан юридичного факультету Львівського національного університету, к.ю.н., доцент;
-- Булатова Олена Валеріївна, к.е.н., професор, проректор з наукової роботи МДГУ;
-- Свірський Борис Михайлович, к.ю.н., професор, декан економіко-правового факультету МДГУ;
-- Ніколенко Людмила Миколаївна, к.ю.н., професор, завідувачка кафедри господарського, цивільного та трудового права МДГУ.
Категорія: Конференції, семінари, тренінги | Переглядів: 700 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0