Головна » 2011 » November » 17 » Ліга "ДИПКОРПУС" долучається до обговорення Концепції Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України
09:46
Ліга "ДИПКОРПУС" долучається до обговорення Концепції Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України
 17 листопада 2011 року о 10.00 у приміщенні Дипломатичної академії МЗС України (вул. Велика Житомирська, 2) відбудеться Круглий стіл на тему «Стратегія іміджевої політики України», у ході якого планується обговорення проекту Концепції Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2012-2014 роки.
Лігу політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС" на Круглому столі представить експерт Маріупольської штаб-квартири Ліги політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС" Анна Сергіївна Кисель.
Зазначений захід проводиться у взаємодії із Міністерством закордонних справ України, яке звернулося до Громадської ради з пропозицією ініціювати громадське обговорення стратегії іміджевої політики нашої держави на найближчу перспективу.
 

проект

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2012-2014 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Позитивне сприйняття України міжнародними організаціями, іноземними державами та громадянами, зокрема інвесторами, є фактором, який безпосередньо впливає на розвиток нашої держави і сприяє задоволенню її зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних потреб, розв'язанню внутрішніх соціально-економічних проблем, зокрема шляхом активізації роботи з інформування міжнародного співтовариства про національний економічний потенціал та позитивну динаміку обсягів надходження іноземних інвестицій, а також на інтенсифікацію інноваційного процесу, збільшення експорту продукції, зростання обсягу коштів від діяльності туристичної галузі, зміцнення гуманітарних контактів.
Таким чином, формування позитивного міжнародного іміджу України є необхідним для забезпечення захисту її національних інтересів, дотримання стратегічного курсу на європейську інтеграцію, успішної конкурентної боротьби на міжнародному ринку збуту та інвестицій.
Для подальшого посилення роботи органів виконавчої влади, пов'язаної з формуванням позитивного іміджу України в світі, буде розроблено Державну цільову програму формування позитивного міжнародного іміджу України на 2012-2014 роки (далі - Програма).

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом
Недостатня представленість України в інформаційному просторі інших держав, а також поширення різного роду хибних та упереджених уявлень про Україну є наслідком впливу ряду факторів, зокрема низького рівня інтегрованості у світовий інформаційний простір внаслідок слабкого розвитку необхідної для цього матеріально-технічної бази.
Для підвищення рівня поінформованості громадян іноземних держав про Україну необхідно забезпечити, зокрема, налагодження функціонування інформаційних центрів, здійснення супутникового мовлення в інформаційному просторі іноземних держав українською та іноземними мовами, включення вітчизняних телепередач до пакетів програм, що транслюються за кордоном кабельними мережами. Ураховуючи, що для розв'язання зазначеної проблеми необхідні значні за обсягом бюджетні кошти, такий процес буде довготривалим.
Попереднім кроком на загальнодержавному рівні, спрямованим на організацію скоординованої та комплексної роботи органів виконавчої влади щодо забезпечення формування позитивного міжнародного іміджу України, стало виконання відповідних державних програм у 2003-2006 роках (1609-2003-п ) та у 2008-2011 роках (379-р), що дало можливість коригувати ситуацію з представленням нашої держави у світовому інформаційному просторі.
Разом з тим досвід виконання зазначених програм засвідчив необхідність приділення у подальшому більшої уваги цій проблемі.

Мета Програми
Програма спрямована на організацію органами виконавчої влади протягом 2012-2014 років інформаційної кампанії з підвищення міжнародного авторитету України у сфері політики, економіки та культури.
Виконання Програми повинно забезпечити створення на міжнародній арені сприятливого інформаційного простору для політичного та соціально-економічного розвитку України, сприйняття України міжнародним співтовариством як надійного, передбачуваного партнера, що неухильно дотримується принципів зміцнення демократичних засад суспільного життя і подальшої лібералізації економіки, має розвинуту індустріальну базу, висококваліфіковані трудові ресурси, значний інноваційний, науково-технічний, промисловий, сільськогосподарський і туристичний потенціал, культурні та історичні традиції.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми
Виконання Програми здійснюватиметься шляхом:
здійснення комплексу заходів на основі впровадження ефективних форм інформаційно-роз'яснювальної роботи з урахуванням особливостей сприйняття України певними категоріями громадян іноземних держав;
розширеного відображення позитивних відомостей про Україну в інформаційному просторі інших держав, створення необхідної для цього інфраструктури;
налагодження співпраці з неурядовими міжнародними та громадськими організаціями, заінтересованими у формуванні позитивного міжнародного іміджу України;
активізації інформаційно-роз'яснювальної роботи на території України, спрямованої на покращення розуміння громадянами її стратегічних зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних напрямів діяльності.
Виконання Програми розраховано на середньострокову перспективу, а саме на строк 3 роки, що є достатнім для отримання конкретних позитивних результатів у сфері зміцнення міжнародного іміджу України і дає можливість коригувати зміст та форми роботи органів виконавчої влади на наступних етапах діяльності у цьому напрямі.
 
Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності
Виконання Програми дасть змогу підвищити рівень поінформованості міжнародного співтовариства та забезпечити формування позитивного міжнародного іміджу України, що сприятиме її політичному та соціально-економічному розвиткові, активізації співробітництва з міжнародними організаціями, зокрема регіональними, входженню до європейських та світових економічних і політичних структур, прискоренню євроінтеграційних процесів, а також залученню іноземних інвестицій, зростанню довіри до вітчизняних підприємств з боку потенційних партнерів, активізації бізнесових контактів, збільшенню обсягів експорту, активізації діяльності з міжнародного туризму, підвищенню рівня зайнятості та добробуту українських громадян.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, які передбачаються у Державному бюджеті України МЗС, іншим відповідальним за виконання Програми органам виконавчої влади, а також за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел.
Категорія: Новини Ліги "ДИПКОРПУС" | Переглядів: 981 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0