Головна » 2011 » Лютий » 18 » Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку»
21:59
Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку»
Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку» м. Одеса, 11-12 березня 2011 р.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ - публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.
Головні напрями конференції:
 Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
 Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій економіці.
 Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством: нові методи та інструменти.
 Управління знаннями в освітніх та наукових закладах для зміни і розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.
 Криза сучасних економічних поглядів: нова теорія для «нової економіки».
 Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
 Економіка праці та управління персоналом.
 Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
 Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.
 
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Місце проведення конференції: м. Одеса, Гагарінське плато, 5, ОК «Одеса».
 
Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступні дії:
І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному Центру економічних досліджень та розвитку, (www.cesd.org.ua) в розділі «Події» в інформації про конференцію.

ЗАПОВНИТИ ЗАЯКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 75 грн. за наступними банківськими реквізитами:
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Поточний рахунок одержувача: 26208300662400
ОКПО: 3276010573
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б. : Прилипко Роман Євгенович
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Прилипко Р.Є. від ПІБ ______
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.
 

Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 350 російських рублів.
Банк посредник:
ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва
БИК 044583119
ИНН 7744000912
к/с 30101810600000000119 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России
Банк получателя: АО «УкрСиббанк», Харьков, Украина сч. 30111810300000916401
swift: PRMSRUMM
Получатель: сч. 26208300662400 Ф.И.О.: Прилипко Роман Евгеньевич
Назначение платежа: пополнение текущего счета Прилипко Р.Е. от Ф.И.О.
 

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.
Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.
 

ІІІ. Надіслати до оргкомітету до 7 березня 2011 р. (включно) на електронну скриньку conf.cesd@gmail.com наступні документи:
А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Тичина С.Р._Квитанція)
 

Вимоги до тез доповідей:
• Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
• Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
 

Наприклад:
Тичина С.Р.
Старший викладач кафедри менеджменту
Вінницького фінансово-економічного університету
м. Вінниця, Україна
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
 
 
• Сторінки не нумеруються.
• Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Тичина С.Р.)
• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.
 

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.
 

Контактні дані Оргкомітету конференції:
Центр економічних досліджень та розвитку
Адреса для поштової кореспонденції: 65001, Одеса 1, а/с 332
Адреса для відвідувачів: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 17
W: www.cesd.org.ua
@: conf.cesd@gmail.com
T: +38 091 342 28 48
Категорія: Конференції, семінари, тренінги | Переглядів: 508 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0