Головна » 2010 » Жовтень » 3 » Набір статей до чергового випуску наукового збірника - Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
18:02
Набір статей до чергового випуску наукового збірника - Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового збірника - Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філософія, який є фаховим виданням ВАК із філософських дисциплін.
Термін прийому статей - до 15 січня 2011 року.

Матеріали слід надсилати: електронний варіант на адресу philosophyoa@gmail.com (обов’язково вказати тему листа «Наукові записки. Вип. 8»), а також паперовий варіант традиційною поштою на адресу:
Кафедра культурології та філософії, Національний університет «Острозька академія», Рівненська обл. м. Острог, вул. Семінарська 2. 35800

До статті слід долучити: на окремому аркуші (окремим файлом для електронної версії) відомості про авторів: Прізвище, ім’я, по-батькові, вчене звання, вчений ступінь, посада, назва установи, поштова адреса (на яку буде пізніше вислано збірник), телефон та електронна адреса.

Крім цього, аспіранти повинні представити рецензію статті від наукового керівника, засвідчену печаткою установи; автори із вченим званням – рецензію на статтю від доктора чи кандидата філософських наук, або ж виписку із протоколу засідання кафедри чи Вченої ради університету із рекомендацією матеріалу до друку.

Вимоги до статей:
Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (верхнє і нижнє поле 2 см, ліве – 3 см., праве – 1 см.) через 1,5 інтервали, шрифтом Times New Roman, 14 кегль. На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, наступний абзац (вирівнювання справа): ім’я та прізвище автора, а також короткі відомості про автора, після цього великими літерами назва статті (вирівнювання по центру). З наступного рядка – анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (приблизно 5-7 рядків). Посилання давати за зразком [2, с. 45].

Вартість публікації статті - 15 грн. / сторінка
За детальнішою інформацією звертатися до:
Дмитра Михайловича Шевчука – тел. 0669300489
Миколи Олександровича Зайцева – тел. 0974960508

Приклад оформлення:

УДК 130.2
Дмитро Шевчук,
кандидат філософських наук,
ст. викладач кафедри культурології та філософії
Національного університету
«Острозька академія»

КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

Дану статтю присвячено осмисленню проблеми культурної ідентичності в епоху глобалізації. Автор аналізує вплив глобалізаційних процесів на локальні умови, розглядає популярні концепції глобального культурного ринку, макдональдизації світу та ін. Також в даній статті представлено осмислення взаємозв’язку між проблемою культурної ідентичності в епоху глобалізації та сучасними проблемами трансляції культурної пам’яті.

Ключові слова: культурна ідентичність, глобалізація, культурний ринок, макдональдизація, культурна пам’ять

Shevchuk D. Cultural identity and globalization.

The article is dedicated to the problem of cultural identity in epoch of globalization. The Author analyzes influence of global processes on local cultural conditions. He presents the most popular conceptions of global cultural market, macdonaldization of the world etc. The problem of connections between cultural identity and modern problems of transmission of cultural memory is also examined.
Key words: cultural identity, globalization, cultural market, macdonaldization, cultural memory

Шевчук Д. Культурная идентичность и глобализация.
Данная статья посвящена проблеме культурной идентичности в эпоху глобализации. Автор анализирует влияние глобальных процессов на локальные условия, рассматривает популярные концепции глобального культурного рынка, макдональдизации мира и под. Также в данной статье представлено осмысление взаимосвязи между проблемой культурной идентичности в эпоху глобализации и современными проблемами трансляции культурной памяти.

Ключевые слова: культурна идентичность, глобализация, культурный рынок, макдональдизация, культурная память
(текст статті)

ЛІТЕРАТУРА:
1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004. – 188 с.
2. Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал. – 1995. – № 4. – http://sj.obliq.ru/article/198 (09.03.2009).

 
Категорія: Конференції, семінари, тренінги | Переглядів: 1033 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0