Головна » 2010 » Червень » 25 » МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПАРЛАМЕНТСЬКІ ЧИТАННЯ» (1-2 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ)
18:23
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПАРЛАМЕНТСЬКІ ЧИТАННЯ» (1-2 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ)
«Лабораторія законодавчих ініціатив», Студентське наукове товариство правників «Scholiaris», Факультет правничих наук та Факультет соціальних наук та соціальних технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія» у партнерстві з Програмою сприяння парламенту України університету Індіани (ПСП ІІ) і «Юридичною компанією Ващенко, Бугай та партнери» виступають із спільною ініціативою започаткування щорічної наукової конференції, присвяченої проблематиці парламентаризму.
Відбір учасників першої Міжнародної наукової конференції «Парламентські читання», що відбудеться 1-2 жовтня 2010 року у м. Києві, розпочато 21 квітня 2010 року.
Ініціатива проведення конференції покликана сформувати якісно вищий рівень експертного та академічного дискурсу в Україні та залучити молодих науковців та представників академічних кіл до проведення наукових досліджень з парламентаризму у таких сегментах, як представницька та законодавча функції, контрольні повноваження, внутрішня структура та організація, участь громадськості тощо.
 

Конференція створить можливість для обміну думками між науковцями з усієї України, які займаються парламентськими студіями, включатиме виступи їх європейських колег, а також передбачає залучення низки експертів з політичного та громадського середовищ для участі у дискусіях.
 

У межах заходу передбачається:
(і) проведення змістовної дискусії та надання підтримки молодим й перспективним науковцям у вигляді публікації збірника наукових робіт за результатами наукової конференції,
(іі) публікація найкращих робіт у інформаційно-аналітичному виданні Лабораторії законодавчих ініціатив – журналі «Часопис ПАРЛАМЕНТ» (наклад – 1000 прим.) та
(ііі) надання трьох премій розміром по 1000 грн. за найкращі наукові роботи.
 

Організатори запрошують до участі молодих науковців (зокрема, викладачів, аспірантів та студентів старших курсів) з України та інших країн Європи. Заповнені аплікаційні форми та авторські наукові роботи мають бути надіслані на електронну адресу: parliam.readings@laboratory.kiev.ua до 16 липня 2010 року (включно).
 

Вимоги до наукових робіт та відбір учасників:
- тема роботи має відповідати проблематиці наукової конференції;
- оформлення тексту – у Microsoft Word для Windows;
- обсяг роботи не повинен перевищувати 20,000 знаків з пробілами;
- поля: верхнє, нижнє, праве – 15мм, ліве – 20мм;
- шрифт – Times New Roman, кегль – 14; інтервал між рядками – 1,5;
- назва файлу в електронному варіанті повинна містити прізвище автора в англійській транслітерації;
- робочі мови: українська, англійська, російська.
 

Відбір робіт для участі у конференції здійснюватиме комісія, що складатиметься з представників Лабораторії законодавчих ініціатив, Студентського наукового товариства правників «Scholiaris», викладачів Факультету правничих наук та Факультету соціальних наук та соціальних технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія». Інформація про результати відбору буде надіслана аплікантам не пізніше 6 вересня 2010 року. Щодо детальнішої інформацію про програму та місце проведення конференції учасники будуть повідомлені після завершення відбору наукових робіт.
 

Умови участі:
Реєстраційний внесок для участі у конференції складає 150 гривень. Для учасників конференції не передбачаються відшкодування за проїзд та проживання, однак організатори сприятимуть у наданні місць для поселення.
 

Додаткова інформація:
Інформацію про конференцію та форму заявки розміщено на веб-сторінці Лабораторії законодавчих ініціатив: www.parliament.org.ua. Із запитаннями звертайтесь за адресою: parliam.readings@laboratory.kiev.ua або тел. +38(044)5313768 (контактна особа: Олександр Заславський, Експерт Лабораторії законодавчих ініціатив), +38(063)6178900 (Броніслав Тоцький, Голова Студентського наукового товариства правників «Scholiaris»).
 
 
 

# # #
The Agency for Legislative Initiatives, the Law Students Research Association "Scholaris”, the Faculty of Law and the Faculty of Sociology and Social Technologies of Kyiv Mohyla Academy National University in association with the Indiana University Parliamentary Development Project for Ukraine II and "Legal Company Vashchenko, Bugay and partners” jointly initiate the launch of an annual academic conference dedicated to parliamentary studies.
A call for participation in the First International Academic Conference "Parliamentary Readings” that will take place on 1-2 October 2010 in Kyiv was announced on 21 April 2010.

The initiative aims at achieving a new level of expert and academic discourse in Ukraine and to encourage young scholars and academics to examine such issues of modern parliamentarism as representative and legislative functions, oversight powers, internal structure and organisation, public participation etc.
 

The Conference provides the ground for scholars from all over Ukraine, dealing with parliamentary studies, to exchange opinions among themselves and their European peers, as well as with political and civil society experts, which will be invited to participate in the discussions.
 

The Conference envisages an informative discussion and support to young and promising scholars through publication of their research papers on the results of the Conference, while the most substantial research works will be published in the Parliament Journal, an information and analytic publication of the Agency for Legislative Initiatives (circulated in 1000 copies). Three prizes in the amount of 1000 UAH will also be awarded to honour the best research papers.
 

The organisers invite young researchers from Ukraine and other European countries (e.g. lecturers, post-graduate students, and graduate students in the final years of studies) to participate in the Conference and send their completed application forms and research papers to parliam.readings@laboratory.kiev.ua before 16 July 2010 (included).
 

Requirements to research papers and selection of participants:
- the research subject should deal with the Conference topic;
- the text should be done in Microsoft Word for Windows;
- the text should not exceed 20,000 characters with spaces;
- margins: upper, lower, right-side –15mm, left-side – 20mm;
- font – Times New Roman, type-size – 14; interval – 1.5;
- the electronic file title should include the author’s surname in English transliteration;
- working languages: Ukrainian, English, and Russian.
 

The papers will be selected by a commission composed of representatives of the Agency for Legislative Initiatives, Law Students Research Association "Scholaris”, lecturers of the Faculty of Law and the Faculty of Sociology and Social Technologies of Kyiv Mohyla Academy National University. Information on the selection results will be sent out not later than 6 September 2010. More detailed information on the Conference programme and venue will be provided after the selection of the research papers is completed.
 

Participation Conditions:
Registration fee is 150 UAH. No travel and accommodation expenses will be reimbursed. The organisers, however, will provide accommodation assistance.
 

Additional Information:
Information on the Conference and the application form can be found on the Agency for Legislative Initiatives website: www.parliament.org.ua. For more information, please, contact: parliam.readings@laboratory.kiev.ua or +38(044)5313768 (Contract Person: Oleksandr Zaslavskyi, Expert of the Agency for Legislative Initiatives), +38(063)6178900 (Bronislav Totskyi, Head of Law Students Research Association "Scholaris”).
 
 
Категорія: Конференції, семінари, тренінги | Переглядів: 949 | Додав: dipcorpus | Рейтинг: 0.0/0